Young BVZ

De “Belgian Young Maritime Lawyers Association” (BYMLA) is de jongerenafdeling van de Belgische Vereniging voor Zeerecht (BVZ).

 

Het Comité Maritime International (CMI) en de BVZ hechten groot belang aan de uitwisseling van contacten en ervaringen tussen jongere juristen (onder 41 jaar) over de grenzen heen met het oog op de eenmaking van het zee- en vervoerrecht.

 

Aangemoedigd door het CMI en de BVZ organiseert de BYMLA samen met de jongerenafdelingen van een aantal Europese zusterverenigingen de “Young Maritime Lawyers Seminars” die elk jaar opnieuw vele jonge maritieme juristen uit Frankrijk, Engeland, Nederland, Duitsland en België aantrekken met leerrijke seminars, educatieve uitstappen en sociale aktiviteiten (zie ook www.comitemaritime.org/Young-CMI).

 

De BYMLA organiseert bovendien voor de jongere leden van de BVZ geregeld voordrachten door binnen- en buitenlandse sprekers en andere aktiviteiten ter bevordering van de networking onder de jongeren.

 

Het bestuur van de BVZ telt krachtens de nieuwe statuten twee leden jonger dan 41 jaar om de jongeren nog beter te kunnen betrekken in de werking van de BVZ en het CMI. Deze jongere bestuursleden worden door het bestuur belast met de leiding van de BYMLA werking.