Als lid kan u de volledige databank van transportrechtspraken raadplegen en wordt u op de hoogte gehouden van de activiteiten van BVZ.

WELKOM BIJ DE BELGISCHE VERENIGING VOOR ZEERECHT

De vereniging heeft tot doel de studie van het zee- en het vervoerrecht in al zijn aspecten, zij benaarstigt de verbetering en aanpassing van de wetgeving betreffende deze tak van het recht in België, zij streeft ook naar de eenmaking van het zee- en het vervoerrecht, o.a. door haar werking in de schoot van het Comité Maritime International en haar samenwerking met andere verenigingen en publiek-rechtelijke organen met wie zij het gepast oordeelt relaties aan te knopen.

20 okt 2022
Antwerpen

The 2022 CMI Conference will take place in Antwerp, Belgium. Antwerp is the birthplace of the Comité Maritime International that celebrates its 125 years existence.

All information you will find on our website

29 nov 2022
Blue Point - Antwerpen

Op dinsdag 29 november 2022 van 13u00 tot en met 18u00 (gevolgd door closing drink) organiseren de Belgische Vereniging voor Zeerecht in samenwerking met UPCA/BVVM,  ABAM/BVT, Studiekring voor Zeeverzekeringen en Universha een Colloquium in Blue Point te Antwerpen.

Onderwerp: Het Nieuw Scheepvaartwetboek

  • Wijzigingen scheepvaartwetboek

2 dec 2022

Op vrijdag 2 december 2022 organiseert de Belgische Vereniging voor Zeerecht haar lunchcauserie.

Meer info volgt.

19 okt 2022

Save the date!

The 2022 CMI Conference will take place in Antwerp, Belgium. Antwerp is the birthplace of the Comité Maritime International that celebrates its 125 years existence.

More information on our website