Als lid kan u de volledige databank van transportrechtspraken raadplegen en wordt u op de hoogte gehouden van de activiteiten van BVZ.

WELKOM BIJ DE BELGISCHE VERENIGING VOOR ZEERECHT

De vereniging heeft tot doel de studie van het zee- en het vervoerrecht in al zijn aspecten, zij benaarstigt de verbetering en aanpassing van de wetgeving betreffende deze tak van het recht in België, zij streeft ook naar de eenmaking van het zee- en het vervoerrecht, o.a. door haar werking in de schoot van het Comité Maritime International en haar samenwerking met andere verenigingen en publiek-rechtelijke organen met wie zij het gepast oordeelt relaties aan te knopen.

29 nov 2022
Blue Point - Filip Williotstraat 9/2600 Berchem

Op dinsdag 29 november 2022 van 13u00 tot en met 18u00 (gevolgd door closing drink) organiseren de Belgische Vereniging voor Zeerecht in samenwerking met UPCA/BVVM,  ABAM/BVT, Studiekring voor Zeeverzekeringen en Universha een Colloquium in Blue Point te Antwerpen.

Onderwerp

Recente ontwikkelingen m.b.t.:

 • Het nieuwe scheepvaartwetboek
 • Sancties
 • Aansprakelijkheden

  Programma:

  13u00 - 13u30: Registratie

  2 dec 2022

  Op vrijdag 2 december 2022 om 12u organiseert de Belgische Vereniging voor Zeerecht haar jaarlijkse lunchcauserie op het Hof van Beroep te Antwerpen.

  Spreker: De heer Guy Janssens, Chief Corporate Affairs Officer bij de Haven van Antwerpen - Brugge

  Onderwerp: "Port of Antwerp-Bruges, haven met toekomst"

  Locatie: Hof van Beroep te Antwerpen

  Inschrijving verplicht via onderstaand inschrijvingsformulier.

  19 okt 2022

  Save the date!

  The 2022 CMI Conference will take place in Antwerp, Belgium. Antwerp is the birthplace of the Comité Maritime International that celebrates its 125 years existence.

  More information on our website