Als lid kan u de volledige databank van transportrechtspraken raadplegen en wordt u op de hoogte gehouden van de activiteiten van BVZ.

WELKOM BIJ DE BELGISCHE VERENIGING VOOR ZEERECHT

De vereniging heeft tot doel de studie van het zee- en het vervoerrecht in al zijn aspecten, zij benaarstigt de verbetering en aanpassing van de wetgeving betreffende deze tak van het recht in België, zij streeft ook naar de eenmaking van het zee- en het vervoerrecht, o.a. door haar werking in de schoot van het Comité Maritime International en haar samenwerking met andere verenigingen en publiek-rechtelijke organen met wie zij het gepast oordeelt relaties aan te knopen.

21 jan 2021
Online via webinar

Op donderdag 21 januari 2021 organiseert de Belgische Vereniging voor Zeerecht een webinar over: "Globale beperking van aansprakelijkheid gezien door de bril van de Nederlandse rechter: rechtsmacht en CLC of Bunkerverdrag? 

Sprekers: Mr. Jolien Kruit en Mr. Nol van Hal