Als lid kan u de volledige databank van transportrechtspraken raadplegen en wordt u op de hoogte gehouden van de activiteiten van BVZ.

WELKOM BIJ DE BELGISCHE VERENIGING VOOR ZEERECHT

De vereniging heeft tot doel de studie van het zee- en het vervoerrecht in al zijn aspecten, zij benaarstigt de verbetering en aanpassing van de wetgeving betreffende deze tak van het recht in België, zij streeft ook naar de eenmaking van het zee- en het vervoerrecht, o.a. door haar werking in de schoot van het Comité Maritime International en haar samenwerking met andere verenigingen en publiek-rechtelijke organen met wie zij het gepast oordeelt relaties aan te knopen.

24 apr 2020
Brouwersvliet 19, 2000 Antwerpen

Op vrijdag 24 april 2020 organiseert de Belgische Vereniging voor Zeerecht haar jaarlijkse lentecauserie.

Spreker: De Heer Christophe Swolfs, Head Legal Division and North Sea van DG Shipping

18 jun 2020
Royal Yacht Club te Linkeroever

Op donderdag 18 juni 2020 organiseert de Belgische Vereniging voor Zeerecht haar jaarlijkse algemene vergadering te Linkeroever.

 

17 nov 2020
RYCB - Antwerpen

Op dinsdag 17 november 2020 organiseert het Tijdschrift voor Internationale Handel en Transportrecht (IHT) samen met de Belgische Vereniging voor Zeerecht een colloquium.
Meer informatie over het exacte programma volgt later.