Als lid kan u de volledige databank van transportrechtspraken raadplegen en wordt u op de hoogte gehouden van de activiteiten van BVZ.

WELKOM BIJ DE BELGISCHE VERENIGING VOOR ZEERECHT

De vereniging heeft tot doel de studie van het zee- en het vervoerrecht in al zijn aspecten, zij benaarstigt de verbetering en aanpassing van de wetgeving betreffende deze tak van het recht in België, zij streeft ook naar de eenmaking van het zee- en het vervoerrecht, o.a. door haar werking in de schoot van het Comité Maritime International en haar samenwerking met andere verenigingen en publiek-rechtelijke organen met wie zij het gepast oordeelt relaties aan te knopen.

4 dec 2020
Webinar online

Gelet op de huidige Covid situatie werd beslist om de geplande lunchcauserie op het Hof van Beroep te Antwerpen te vervangen door een webinar. 

Via deze weg nodigen wij u graag uit voor de webinar van Mrs. Ann Fenech die ons zal spreken over "Draft Convention on the international effects of Judicial Sale of Ships".

Spreker: Mrs. Ann Fenech, Managing Partner bij Fenech & Fenech Advocates in Malta, co-chair van de "CMI International Working Group on the Recognition of Foreign Judicial Sale of Ships" en Vice President CMI.

Locatie: webinar