Als lid kan u de volledige databank van transportrechtspraken raadplegen en wordt u op de hoogte gehouden van de activiteiten van BVZ.

WELKOM BIJ DE BELGISCHE VERENIGING VOOR ZEERECHT

De vereniging heeft tot doel de studie van het zee- en het vervoerrecht in al zijn aspecten, zij benaarstigt de verbetering en aanpassing van de wetgeving betreffende deze tak van het recht in België, zij streeft ook naar de eenmaking van het zee- en het vervoerrecht, o.a. door haar werking in de schoot van het Comité Maritime International en haar samenwerking met andere verenigingen en publiek-rechtelijke organen met wie zij het gepast oordeelt relaties aan te knopen.

30 mrt 2021
Webinar

Op dinsdag 30 maart 2021 organiseert de Belgische Vereniging voor Zeerecht een webinar over: "Het CMR-verdrag wordt 65 : is het nog met zijn tijd mee?”.

Spreker: De Heer Jan Haentjens

Locatie: Webinar

29 apr 2021
Digitaal

Meer info volgt.

17 jun 2021

Op donderdag 17 juni 2021 organiseert de Belgische Vereniging voor Zeerecht haar jaarlijke Algemene vergadering.

Meer info volgt.