Als lid kan u de volledige databank van transportrechtspraken raadplegen en wordt u op de hoogte gehouden van de activiteiten van BVZ.

WELKOM BIJ DE BELGISCHE VERENIGING VOOR ZEERECHT

De vereniging heeft tot doel de studie van het zee- en het vervoerrecht in al zijn aspecten, zij benaarstigt de verbetering en aanpassing van de wetgeving betreffende deze tak van het recht in België, zij streeft ook naar de eenmaking van het zee- en het vervoerrecht, o.a. door haar werking in de schoot van het Comité Maritime International en haar samenwerking met andere verenigingen en publiek-rechtelijke organen met wie zij het gepast oordeelt relaties aan te knopen.

19 okt 2023
Schaliënstraat 5 – 2000 Antwerpen, Philippe Saverys Room

Op donderdag 19 oktober 2023 om 18u00 organiseert de Belgische Vereniging voor Zeerecht een feestelijke bijeenkomst nav de uitreiking van de Albert Lilar Prijs die werd toegekend aan Mr. Jolien Kruit.

Mr. Jolien Kruit zal naar aanleiding hiervan tevens een voordracht geven.

Onderwerp: General Average

Locatie: Schaliënstraat 5 - 2000 Antwerpen

Inschrijving is enkel mogelijk via de website.

21 nov 2023
Blue Point - Filip Williotstraat 9/2600 Berchem

Op 21 november 2023 organiseert de Belgische Vereniging in samenwerking met Universha een colloquium.

Meer informatie volgt.

1 dec 2023
Hof van Beroep Antwerpen

Op vrijdag 1 december 2023 organiseert de Belgische Vereniging voor Zeerecht haar jaarlijkse lunchcauserie.

Meer informatie volgt.

14 jun 2023

The CMI Conference 2023 will this year take place in Quebec, Montreal, Canada from 14 until 16 June 2023.

You can find all information with regard to registration, programme and accomodation on this website.

 

28 apr 2023

In this programme, a wide variety of selected topics is addressed. They cover a large and diverse area of maritime law, both from a legal and a practical point of view, covering both Law of the Sea and Admiralty Law (in European continental parlance, both private law and public law aspects). Week 1 (as of 2 May) is dedicated to Law of the Sea (supervised and presided by Prof. Em. Eduard Somers), Week 2 (as of 8 May) and Week 3 (as of 15 May) are reserved for Admiralty Law (supervised by Prof. Ralph De Wit).