Als lid kan u de volledige databank van transportrechtspraken raadplegen en wordt u op de hoogte gehouden van de activiteiten van BVZ.

WELKOM BIJ DE BELGISCHE VERENIGING VOOR ZEERECHT

De vereniging heeft tot doel de studie van het zee- en het vervoerrecht in al zijn aspecten, zij benaarstigt de verbetering en aanpassing van de wetgeving betreffende deze tak van het recht in België, zij streeft ook naar de eenmaking van het zee- en het vervoerrecht, o.a. door haar werking in de schoot van het Comité Maritime International en haar samenwerking met andere verenigingen en publiek-rechtelijke organen met wie zij het gepast oordeelt relaties aan te knopen.

28 okt 2021
De Ark - Antwerpen

De Belgische Vereniging voor Zeerecht en Nederlandse Vereniging voor Vervoerrecht zijn verheugd u te mogen uitnodigen op haar tweejaarlijkse Belgisch-Nederlands Colloquium dat dit jaar zal plaats vinden op donderdag 28 oktober 2021. 

Dagprogramma

Klik hier voor het volledige programma overzicht.

Locatie

De Ark Antwerpen, Siberiastraat z/n, 2030 Antwerpen

18 nov 2021
Red Star Line Museum

Op 18 november 2021 viert de vereniging haar 125ste verjaardag.

Ter gelegenheid van deze viering zal een voordracht worden gehouden door de heer Erwin Joos (curator Eugeen Van Mieghem Museum).

Tevens zal de Prix François Génicot worden uitgereikt door Prof. em. Zee-en zeeverzekeringsrecht Lionel Tricot, n° 1 op het tableau van de Balie van Antwerpen.

Wij zullen van deze heugelijke gebeurtenis dankbaar gebruik maken om ook onze ex-voorzitter Mr. Tricot ook op gepaste wijze te vieren.

Het programma zal als volgt zijn:

3 dec 2021
Hof Van Beroep - Antwerpen

Op vrijdag 3 december 2021 organiseert de Belgische Vereniging voor Zeerecht haar jaarlijkse lunchcauserie.

Spreker: Dr. Johan Vannerom 

Titel voordracht: 

Locatie: Hof van Beroep Antwerpen

Er zullen juridische punten voor de advocaten worden aangevraagd.