Als lid kan u de volledige databank van transportrechtspraken raadplegen en wordt u op de hoogte gehouden van de activiteiten van BVZ.

WELKOM BIJ DE BELGISCHE VERENIGING VOOR ZEERECHT

De vereniging heeft tot doel de studie van het zee- en het vervoerrecht in al zijn aspecten, zij benaarstigt de verbetering en aanpassing van de wetgeving betreffende deze tak van het recht in België, zij streeft ook naar de eenmaking van het zee- en het vervoerrecht, o.a. door haar werking in de schoot van het Comité Maritime International en haar samenwerking met andere verenigingen en publiek-rechtelijke organen met wie zij het gepast oordeelt relaties aan te knopen.

23 sep 2021

Op donderdag 23 september 2021 organiseert de Belgische Vereniging voor Zeerecht een voordracht. 

Meer info volgt. 

18 nov 2021
Red Star Line Museum

Meer info volgt later.

3 dec 2021
Hof Van Beroep - Antwerpen

Op vrijdag 3 december 2021 organiseert de Belgische Vereniging voor Zeerecht haar jaarlijkse lunchcauserie.

Spreker: meer info volgt later

Locatie: Hof van Beroep Antwerpen

Er zullen juridische punten voor de advocaten worden aangevraagd.

 

23 jun 2021

In 2021 the Albert Lilar Foundation will award a prize of €2.500 to the author or authors of an outstanding publication which contributes to the unification of maritime law or to maritime comparative law as per attached flyer (also see  or see  www.comitemaritime.org  tab about us).