Als lid kan u de volledige databank van transportrechtspraken raadplegen en wordt u op de hoogte gehouden van de activiteiten van BVZ.

WELKOM BIJ DE BELGISCHE VERENIGING VOOR ZEERECHT

De vereniging heeft tot doel de studie van het zee- en het vervoerrecht in al zijn aspecten, zij benaarstigt de verbetering en aanpassing van de wetgeving betreffende deze tak van het recht in België, zij streeft ook naar de eenmaking van het zee- en het vervoerrecht, o.a. door haar werking in de schoot van het Comité Maritime International en haar samenwerking met andere verenigingen en publiek-rechtelijke organen met wie zij het gepast oordeelt relaties aan te knopen.

19 sep 2024

Op donderdag 19 september 2024 organiseert de Belgische Vereniging voor Zeerecht een voordracht.

Onderwerp: "Wanneer het maritiem recht en het faillissementsrecht clashen"

Spreker: De Heer Warren De Waegh

 

17 okt 2024
Den Haag

De Belgische Vereniging voor Zeerecht en Nederlandse Vereniging voor Vervoerrecht zijn verheugd u te mogen uitnodigen op haar tweejaarlijkse Belgisch-Nederlands Colloquium dat dit jaar zal plaats vinden op donderdag 17 oktober 2024 in Den Haag.

Meer informatie volgt weldra.

22 mei 2024

Van 22 tem 24 mei 2024 vindt het CMI Colloquium plaats in Gothenburg, Zweden.

Alle informatie over het programma en inschrijvingsmogelijkheden vindt u terug op : https://cmi24.confetti.events/

25 apr 2024

In Memoriam Kapitein Marcel Van Clemen en Kapitein Fred Oostra

Met droefheid hebben wij op zeer korte tijd afscheid dienen te nemen van twee Eredekens van de Nautische Commissie bij de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen.