Als lid kan u de volledige databank van transportrechtspraken raadplegen en wordt u op de hoogte gehouden van de activiteiten van BVZ.

WELKOM BIJ DE BELGISCHE VERENIGING VOOR ZEERECHT

De vereniging heeft tot doel de studie van het zee- en het vervoerrecht in al zijn aspecten, zij benaarstigt de verbetering en aanpassing van de wetgeving betreffende deze tak van het recht in België, zij streeft ook naar de eenmaking van het zee- en het vervoerrecht, o.a. door haar werking in de schoot van het Comité Maritime International en haar samenwerking met andere verenigingen en publiek-rechtelijke organen met wie zij het gepast oordeelt relaties aan te knopen.

17 jun 2021
Royal Yacht Club Linkeroever

Op donderdag 17 juni 2021 organiseert de Belgische Vereniging voor Zeerecht haar jaarlijke Algemene vergadering met aansluitend receptie en diner. 

Deze zal plaats vinden in de prachtige feesttent van de Royal Yachtclub te Linkeroever (Thonetlaan 133).

Dagorde:

3 dec 2021
Hof Van Beroep - Antwerpen

Op vrijdag 3 december 2021 organiseert de Belgische Vereniging voor Zeerecht haar jaarlijkse lunchcauserie.

Spreker: meer info volgt later

Locatie: Hof van Beroep Antwerpen

Er zullen juridische punten voor de advocaten worden aangevraagd.