Als lid kan u de volledige databank van transportrechtspraken raadplegen en wordt u op de hoogte gehouden van de activiteiten van BVZ.

WELKOM BIJ DE BELGISCHE VERENIGING VOOR ZEERECHT

De vereniging heeft tot doel de studie van het zee- en het vervoerrecht in al zijn aspecten, zij benaarstigt de verbetering en aanpassing van de wetgeving betreffende deze tak van het recht in België, zij streeft ook naar de eenmaking van het zee- en het vervoerrecht, o.a. door haar werking in de schoot van het Comité Maritime International en haar samenwerking met andere verenigingen en publiek-rechtelijke organen met wie zij het gepast oordeelt relaties aan te knopen.

5 mrt 2020
De Ark - Antwerpen

De Belgische Vereniging voor Zeerecht (BVZ) en l'Association Française du Droit Maritime (AFDM)  zijn verheugd u te mogen uitnodigen op de 10e (jubileum editie) Colloque Franco - Belge dat dit jaar zal plaats vinden op donderdag 5 maart 2020 in De Ark in Antwerpen (België).

Programma: Klik Hier

24 apr 2020
Brouwersvliet 19, 2000 Antwerpen

Op vrijdag 24 april 2020 organiseert de Belgische Vereniging voor Zeerecht haar jaarlijkse lentecauserie.

Spreker: De Heer Christophe Swolfs, Head Legal Division and North Sea van DG Shipping

14 mei 2020
Antwerpen

 

Op 14 mei 2020 organiseert het Tijdschrift voor Internationale Handel en Transportrecht (IHT) samen met de Belgische Vereniging voor Zeerecht een colloquium.