Leden

Bent u, al of niet beroepshalve, betrokken bij het vervoerrecht in een van zijn vele facetten: zeevaart, binnenvaart, wegvervoer, luchtvervoer, spoorwegvervoer? Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen binnen het rechtsgebied en meedenken bij de totstandkoming van nationale of internationale regelgeving?

Aanmelden voor het lidmaatschap

Om lid te worden van de BVZ dient men het aanvraagformulier in te vullen en de lidmaatschapsbijdrage voor het lopende jaar te betalen.

Op voorstel van de raad van bestuur kan de algemene vergadering ook ereleden en steunende leden aanvaarden. Zij hebben geen stemrecht in de algemene vergadering en kunnen niet verkozen worden tot lid van de raad van bestuur.

Adreswijziging?

U kunt zelf uw gegevens aan passen via 'Mijn BVZ'.

Steunend lid

Hecht u als bedrijf of instelling belang aan de goede toepassing van het vervoerrecht en aan het bestaan van degelijke en doeltreffende regelgeving op dit rechtsgebied?

De Belgische Vereniging voor Zeerecht nodigt u uit om steunend lid te worden.

Neem contact op met de secretaris voor de diverse mogelijkheden en voorwaarden.