Geschiedenis

De Belgische Vereniging voor Zeerecht werd, onder de benaming "Association Belge pour l'unification du Droit Maritime", opgericht in 1896, op initiatief van Louis FRANCK, advocaat en Charles LE JEUNE, makelaar en dispacheur, en met de steun van Auguste BEERNAERT, Minister van Staat, die ook de eerste Voorzitter werd van de Vereniging. De eerste vergadering vond plaats op 22 november 1896.

Zoals blijkt uit de toenmalige naam van de Vereniging, was het de bedoeling van de oprichters om te streven naar de eenmaking van het zeerecht. De belangrijke groei van het maritiem transport in de tweede helft van de 19e eeuw had de noodzaak van een dergelijke eenmaking immers duidelijk gemaakt. Eerdere pogingen tot eenmaking, o.m. door de "International Law Association", bleven echter zonder resultaat. De Belgische Vereniging nam onmiddellijk het initiatief tot oprichting van een internationaal orgaan, het "Comité Maritime Internationale", dat in juni 1897 voor de eerste maal vergaderde in Brussel.

Auguste BEERNAERT werd, naast Voorzitter van de Belgische Vereniging, ook de eerste Voorzitter van het C.M.I. In zijn openingstoespraak zegde hij:

"... j'ai salué avec bonheur la constitution du comité maritime international en vue de l'unification du droit maritime ... il s'agit de la poursuite d'un progres dont j'ai depuis longtemps signalé l'importance: l'unification de la législation des choses de la mer ..."

De Belgische regering volgde actief de werkzaamheden van de B.V.Z. en van het C.M.I. In 1905 riep zij in Brussel een diplomatieke conferentie bijeen om de projecten van het C.M.I. te bekrachtigen in internationale conventies. Zo ontstond het Verdrag van 23 september 1910 over aanvaringen (Collisions) en het Verdrag van dezelfde datum over hulp en berging (Assistance and Salvage). Op 25 augustus 1924 kwam de internationale conventie over cognossementen tot stand, beter bekend als de "Hague Rules", die eveneens het resultaat was van het vruchtbare werk van het C.M.I. en de B.V.Z.

Tot in 1979 werden diplomatieke conferenties georganiseerd in Brussel. Daarna werd dit overgenomen door de I.MO. te Londen.

Na de Tweede Wereldoorlog werd Albert LILAR, Minister van Justitie, Voorzitter van de B.V.Z. en Voorzitter van het C.M.I. Tijdens zijn mandaat werd nog gewerkt aan tal van internationale conventies.

De B.V.Z., die in 1996 haar honderdjarig bestaan heeft gevierd, telt vandaag meer dan 150 leden, en blijft een zeer actieve rol spelen in het C.M.I., waarvan de zetel ook in Antwerpen gevestigd is.

 

Lijst Voorzitters:

 • Auguste Beernaert
 • Charles Le Jeune
 • Louis Franck
 • Albert Lilar
 • Claude Buisseret
 • Lionel Tricot
 • Roger Roland
 • Wim Fransen
 • Herman Lange
 • Guy Van Doosselaere
 • Karel Stes
 • Frank Stevens
 • Vincent Fransen