Nieuws en publicaties

12 nov 2015

Wie graag wil meewerken aan deze CMI Questionnaire , gelieve de Raad van Bestuur te contacteren, waarvoor dank.

12 nov 2015

Hiervoor bestaat een subcommissie, bestaande uit Peter Marcon, Michel Serruys, Elle De Soomer, Jef Gorrebeeck en Eric De Smet. Wie input wil geven of wil meewerken, contacteer de voorzitter van de subcommissie, Eric De Smet.

10 nov 2015

Het tijdschrift Europees Vervoerrecht viert in 2015 zijn vijftigste verjaardag en organiseert een studiedag op 10 november 2015 onder de titel ‘50 Years of Maritime Law in Motion’.  De laatste jaren is nieuwe maritieme wetgeving van kracht geworden in landen als Duitsland, Spanje, Japan en Turkije.  Andere landen zoals België streven eveneens naar een vernieuwing van hun vervoerwetgeving.

26 okt 2015

De Europese vereniging ELRA (European Land Registry Association) is betrokken bij de voorbereiding van een verslag voor de Europese commissie, dat in het kader van de Europese richtlijn  2014/89/EU moet worden opgesteld door de Europese kadasterverenigingen (‘Permanent Committee on Cadastre’, Eulis, Eurogeographics en CLGE) betreffende de opmaak van een mariene kadaster voor de Europese lidstaten.

25 sep 2015

Op 25 september 2015 organiseert de Belgische Maritieme Liga een Maritieme BBQ op de RYCB teAntwerpen L.O.

Iedereen is welkom en u kan inschrijven tot 18 september.

Meer informatie en inschrijvingsmogelijkheden vindt u in de pdf bijlage.

3 sep 2015

Op donderdag 3 en vrijdag 4 september 2015 organiseert het Edinburgh Centre for Commercial Law een congres over 'Current Issues in Freight Forwarding: Law and Logistics'.  In bijlage vindt U de flyer en het volledige programma van dit congres.

16 jun 2015

Op 16 juni 2015 vindt een symposium plaats over “Safeguarding our lifelines, Securing our society”.

Meer informatie over het programma vindt u op onderstaande link:

http://www.kbma-armb.be/?page_id=550

 

 

16 jun 2015

Op dinsdag 16 juni 2015 organiseert de Commissie Maritiem Recht een studiedag m.b.t.  "Voorstelling van de Franstalige versie van de Proeve van Belgisch Scheepvaartwetboek. Recente ontwikkelingen inzake binnenvaartbeleid en -wetgeving".

U vindt alle praktische inlichtingen en het volledige programma, in het Frans en het Nederlands, op volgende websites:

http://www.droitmaritime.be/ProeveDeelnameFR.aspx

7 jun 2015

Van 7 juni tot en met 9 juni 2015 organiseert het Comité Maritime International (CMI) in samenwerking met het Turkish Maritime Law Assocation (MLA) een Colloquium in Istanbul.

U vindt alle informatie, praktische inlichtingen en inschrijvingsmogelijkheden op volgende website: http://www.cmi2015istanbul.org/?p=commitees

28 mei 2015

In bijlage vindt U de CMI Questionnaire on Arbitration en het antwoord dat hierop geformuleerd werd door een ad-hoc werkgroep van de BVZ.

Pagina's