Word lid

De Belgische Vereniging voor Zeerecht richt zich tot allen die te maken hebben met, of geïnteresseerd zijn in, het zeerecht en het transportrecht in het algemeen.

Om lid te worden dient u onderstaand formulier in te vullen en het jaarlijks lidgeld te betalen (200 EUR natuurlijke personen - 400 EUR bedrijven) op rekening BE38 2200 1041 1772 van de BVZ.  Tenzij de Raad van Bestuur uw toetreding binnen de maand van ontvangst schriftelijk weigert, gaat uw lidmaatschap in vanaf ontvangst van het lidgeld. Kandidaat-leden die rechtspersoon zijn, dienen twee natuurlijke personen aan te duiden die het lid-rechtspersoon zullen vertegenwoordigen. Op voorstel van de Raad van Bestuur kan de algemene vergadering ook ereleden en steunende leden aanvaarden. Zij hebben geen stemrecht in de algemene vergadering en kunnen niet verkozen worden tot lid van de raad van bestuur.

Vul onderstaand formulier in om uw kandidatuur in te dienen.

Aanvinken indien u in de hoedanigheid van een bedrijf of vereniging en niet als natuurlijke persoon wenst in te schrijven.