SVA-congres - 'Duurzaam transport in juridisch perspectief'

dinsdag, 24 mei, 2022 - 13:00

SVA-congres - 'Duurzaam transport in juridisch perspectief'

Op dinsdag 24 mei 2022 vindt het SVA-congres plaats in Postillion Hotel & Convention Centre WTC Rotterdam

Duurzaamheid in transport vanuit juridisch perspectief
Recente ontwikkelingen zijn aanleiding om het SVA-congres te organiseren rondom het thema Duurzaamheid in transport vanuit juridisch perspectief. Zo is het aandeel van de transportsector in de emissie van broeikasgassen bedraagt naar schatting 25%. Om dit aandeel omlaag te krijgen, zijn maatregelen van technische aard nodig. Denk aan andere energiebronnen en een efficiënter gebruik van vervoermiddelen. Hoe werken deze maatregelen door in contracten en wetgeving?

De keynote-spreker en het programma
Tijdens het congres houdt professor mr. Gerrit van der Veen de keynote-speech. Hij is hoogleraar milieurecht aan de faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Prof. mr. Van der Veen besteedt aandacht aan recente jurisprudentie, waarin bedrijven worden aangesproken op hun verantwoordelijkheid voor vermindering van CO2-uitstoot. Vervolgens zijn er workshops over diverse onderwerpen binnen het thema, maar ook over CMR-aansprakelijkheid.

Meer informatie over de praktische modaliteiten en inschrijvingsmogelijkheden, vindt u via deze link: https://www.sva.nl/inschrijfformulier-sva-congres-2022