Colloquium over "The Exciting world of Commodities" georganiseerd door Belgische Vereniging van Transportverzekeraars, de Beroepsvereniging van Verzekeringsmakelaars en de Studiekring Zeeverzekering - 16/11/2017 - Antwerpen

donderdag, 16 november, 2017 - 20:45

Colloquium over "The Exciting world of Commodities" georganiseerd door Belgische Vereniging van Transportverzekeraars, de Beroepsvereniging van Verzekeringsmakelaars en de Studiekring Zeeverzekering - 16/11/2017 - Antwerpen

De Belgische Vereniging van Transportverzekeraars, de Beroepsvereniging van Verzekeringsmakelaars en de Studiekring Zeeverzekering hebben het genoegen u het colloquium "The exciting world of commodities" aan te kondigen dat ze gezamenlijk zullen inrichten op donderdag 16/11/2017 vanaf 13u00 te Antwerpen.

 

De term ‘commodities’ verwijst naar grondstoffen die in grote hoeveelheden worden vervoerd, vaak onverpakt en met langdurige opslag. Deze worden verhandeld op gespecialiseerde beurzen, alwaar de

prijzen voor deze producten worden vastgesteld. Vier sprekers zijn uitgenodigd om toelichting te verstrekken over de uitdagingen die gepaard gaan met het transport van deze goederen en om een inzicht te verschaffen over de mechanismen die de prijszettingen bewerkstelligen.

 

Prof. Philipe Chalmin is een autoriteit op het vlak van kennis over de handel in commidities. Deze fransman is professor economische geschiedenis aan de Parijse Universiteit Dauphine, alwaar hij het departement Master Internationale Zaken leidt. Hij is oprichter van Cyclope, een instituut dat onderzoek verricht naar de markten van grondstoffen. Het instituut publiceert jaarlijks een gelijknamig rapport dat een stand van zaken verstrekt van de wereldwijde beurzen voor commodities. Bezoekers aan het colloquium zullen hiervan een exemplaar ontvangen. Professor Chalmin is tevens lid van de Raad van Economische Analyse bij de Eerste Minister, voorzitter van het observatorium voor de voedselprijzen bij de Franse overheid en auteur van een veertigtal publicaties.

 

Dhr. Martin Jonas is een natuurkundige en voedseldeskundige van Duitse origine. Na een academische loopbaan heeft hij zich voltijds toegelegd op het forensisch onderzoek naar de oorzaken en gevolgen van

cargo gerelateerde schades ingevolge maritiem transport. Zijn expertise betreft het zeetransport en de opslag van een brede waaier van (veeleer ‘droge’) commodities. Hij is adviseur voor diverse

 internationale organisaties en treedt op als wetenschappelijk deskundige bij arbitrages en rechtbanken. Sinds 2003 is hij partner bij Brookes Bell.

 

Dhr. Richard Minton is een chemicus van opleiding, werkzaam voor Minton, Treharne & Davies Ltd. (MTD), hoofd van de vestiging in Cardiff (GB). Alvorens MTD te vervoegen was hij al actief als petroleum cargo

inspecteur en als schaderegelaar voor belangrijke olie traders. Sinds 2005 is hij in dienst bij MTD, om onverminderd betrokken te blijven bij het onderzoek inzake geschillen over de kwantiteit en de kwaliteit van petroleum en petrochemische producten. In het bijzonder is hij gespecialiseerd in de toepassing van forensische analytische methodes die aangewezen zijn bij complexe aangelegenheden omtrent de kwaliteit van de cargo. Dhr. Minton is lid van diverse technische comités die door de industrie werden opgericht.

 

Dhr. Ko Minnaard is eveneens werkzaam voor Minton, Treharne & Davies maar dan voor de vestiging nabij Rotterdam. Hij begon zijn loopbaan in de zeevaart, was onder diverse hoedanigheden betrokken bij de activiteiten van Shell en het transport van olie en afgeleide producten. Vanaf het jaar 2000 is hij surveyor. Gelet op zijn achtergrond is hij gespecialiseerd in cargo claims voor vloeibare producten, met focus op chemische producten, petroleum producten, alsook gassen. In 2013 vervoegde hij MTD om manager te worden van het kantoor Rotterdam/Antwerpen.

 

Programma :

13u00 - 13u40: Onthaal

13u40 - 14u30: ‘Bulk liquid cargo claims – Quantity & Quality’

Dhr. Richard Minton: Director, Consultant & Manager –Bulk Liquid Quality Claims Department bij Minton, Treharne & Davies Ltd.

Dhr. Ko Minnaard: Manager/ Surveyor bij Minton,Treharne & Davies Holland B.V.

14u30 - 15u15: ‘Why are there so many bean claims? Cargo claims and causes of damage in grain, oil seeds and seed cakes…’

Dhr. Martin Jonas: Partner, Consulting Scientist bij Brookes Bell

15u15 - 15u30: Vragenronde

15u30 - 16u00: Koffiepauze

16u00 - 17u30: ‘Vent d’Est, Vent d’Ouest. Les marchés mondiaux aux risques de la géopolitique internationale.’

Dhr. Philippe Chalmin: Professor of economic history, Director of the Master of International Affairs bij Dauphine Université Paris. Founding Chairman bij Cyclope commodity research institute.

17u30 - 17u45: Vragenronde

17u45 - 18u45: Afsluitende drink

 

De uiteenzettingen zullen in het Engels of het Frans worden gegeven.

Doelgroep : De studienamiddag richt zich tot de medewerkers van verzekeraars, makelaars, advocaten- en expertisekantoren.

Plaats : Bluepoint Antwerpen, James Cook room, Filip Williotstraat 9 te 2600 Berchem. (www.bluepoint.be)

Prijs: 150,- EUR per deelnemer. (Prijs inclusief documentatie, onthaal en receptie.

De documentatie omvat de laatste editie van het naslagwerk Cyclope, Les Marchés Mondiaux, in een digitale versie.)

 

Inschrijving:

Uitsluitend via website : www.abambvt.be (onder rubriek evenementen)

U betaalt na ontvangst van de factuur.

Het aantal plaatsen is beperkt. Inschrijvingen uiterlijk tot 7/11/2017.

Annuleren met terugstorting is mogelijk tot 7/11/2017.

 

Attesten voor geregelde bijscholing:

1. In het kader van de geregelde bijscholing (wet van 27/03/1995, art. 11, §4bis) is ABAM BVT via Assuralia officieel geaccrediteerd door FSMA onder het nummer 100035. Voor de studienamiddag zullen 3 punten worden toegekend.

2. De studienamiddag werd erkend voor bijscholing door de Orde van Vlaamse Balies. (dossiernr. 2017-00226) Advocaten die de studienamiddag bijwonen ontvangen 3 juridische punten.

* De aanwezigheidsattesten worden per e-mail na de studienamiddag toegestuurd.

* Aanwezigheden worden geregistreerd bij aanvang en einde van het colloquium.