Waarschuwingsbericht

Submissions for this form are closed.

Algemene Vergadering

Datum: 
donderdag, 12 november, 2020 - 17:00
Locatie: 
Digitaal

Dagorde:

Goedkeuring verslag Algemene Vergadering dd. 20 juni 2019

Verslag van de Voorzitter over het voorbije werkingsjaar

Verslag van de Penningmeester - kwijting