Colloquium i.s.m. IHT

Datum: 
dinsdag, 17 november, 2020 - 12:45
Locatie: 
RYCB Clubhuis - Antwerpen (Linkeroever)

Op dinsdag 17 november 2020 organiseert de redactie van het Tijdschrift voor Internationale Handel en Transportrecht (IHT) samen met de Belgische Vereniging voor Zeerecht (BVZ) een colloquium/studienamiddag.

Op 1 september 2020 treedt het Scheepvaartwetboek in werking. Met dit nieuwe wetboek wordt het Belgische zeerecht, dat in verschillende opzichten verouderd was en een eerder chaotisch geheel vormde, gestroomlijnd en in lijn gebracht met de thans geldende internationale verdragen en opvattingen. Daarbij dienden beleids- en juridische keuzes gemaakt te worden, bepalingen geschrapt te worden, enz.

De sprekers op deze studienamiddag geven hun visie op een aantal wijzigingen en vernieuwingen die door het Scheepvaartwetboek worden gerealiseerd en de impact hiervan op de dagelijkse praktijk.

Wij organiseren deze opleiding met de nodige social distancing-maatregelen zodat u met het nodige comfort en met een gerust gemoed kunt deelnemen. Hierbij volgen we de richtlijnen van de overheid nauwgezet op. Indien de veiligheid dit vereist, kan de opleiding online gevolgd worden.

 

Sprekers:

Prof. Dr. Eric Van Hooydonk, Professor UGent (Department European, Public and International Law) – Advocaat

Frank Stevens, Advocaat – Hoofddocent Erasmus School of Law – Bestuurslid BVZ

Christophe Swolfs, Adviseur FOD Mobiliteit en Vervoer – Rijkscommissaris Onderzoeksraad voor de Scheepvaart

Bernard Insel, Advocaat

Björn Bullynck, Kamervoorzitter Hof van Beroep Antwerpen

 

Doelgroep:

Advocaten, magistraten, ambtenaren (FOD Financiën, FOD Economie ...), bedrijfsjuristen en cijferberoepers (boekhouders, accountants, revisoren)

 

Programma:

12u45 Onthaal met broodjes

13u20 Verwelkoming door Voorzitter Bjorn Bullynck

13u30 Prof Dr Eric Van Hooydonk – privaatrechtelijke bepalingen zeevaart

14u30 Frank Stevens – privaatrechtelijke bepalingen binnenvaart

15u30 Koffiepauze

16u00 Christophe Swolfs – publiekrechtelijke bepalingen zeevaart en binnenvaart

17u00 Bernard Insel – impact op het verzekeringswezen

18u00 Receptie

 

Locatie:

RYCB Clubhuis
Thonetlaan 133
2050 Antwerpen

Routebeschrijving

 

Erkenning:

OVB: erkend voor 4 punten

 

Prijs en inschrijving:

195 EUR (ex. btw)

Inschrijving is mogelijk via : https://intersentia.be/nl/nieuw-scheepvaartwetboek.html#register

Annulaties kunnen enkel worden aanvaard indien schriftelijk en minstens 7 dagen vóór de opleiding. Indien u verhinderd bent, staat het u steeds vrij een vervanger in uw plaats te laten deelnemen.